Intézmények

Gyámhatóságok: Válást követően nem mindig sikerül a szülőknek közös nevezőre jutni gyermekükkel/gyermekeikkel való kapcsolattartásra vonatkozóan. A szülők egymással szemben megélt indulataik szenvedőalanyai a gyerekek. Amennyiben a problémát nem sikerül személyesen megoldani, intézményi keretek között, pszichológus bevonása révén történik ennek orvoslása. Mint gyermekvédelmi szakértő, gyámhatósági felkérésre végzem a kapcsolattartásban résztvevő személyek vizsgálatát, s ennek eredményeként születik meg a javaslattétel.

Oktatási intézmények: Egyre nagyobb gondot jelent az oktatási intézményekben a beilleszkedési nehézség, az agresszivitás, a bántalmazás kezelése. Az osztályfőnöki órák tematikus feldolgozás révén teret adhatnak a problémák, illetve helyzetek megbeszélésére, értelmezésére. Szituációs játékok segítségével formálható a tanulók empátiás készsége. Pozitív tapasztalataim vannak a szülő csoporttal kapcsolatban is, melynek révén a szülők saját szemszögükből közelítik meg a tanulói közösségben felszínre kerülő konfliktust, megértve gyermekeik viselkedését, közös megoldást keresve a problémákra. A szülőértekezleten tartott ismeretátadó előadások belátást engednek az egyes viselkedések pszichológiai hátterébe, kiemelve a szülők felelősségét a gyermeknevelésben.

Több éven keresztül tartottam pedagógusok számára saját tematika által összeállított továbbképzést a nehezen kezelhető tanulók témakörében - gyakorlati megközelítéssel, aktivizálva saját személyiségüket is. Mindennapi megterhelésük miatt azonban egyre szükségesebbnek látom kiégésük kivédését.

Nyitott vagyok az oktatási intézmények felkérésére, szívesen bekapcsolódok pályázatokba.

Gyermekvédelem: A nevelő-, és örökbefogadó szülőkkel folytatott közel húsz éves munkám oktatásukra, valamint képességtevésükre koncentrált. Továbbra is nyitott vagyok a velük való munkára.